Hoppa till innehåll
Chevron Chevron
Clips Chevron
Ringar Chevron
Keratin Chevron
Lim Chevron
Vävning Syntetiska peruker
Hästsvans - hästsvans Chevron
TILLBEHÖR Blogga FÖRSÄNDELSESPÅRNING Lägga märke till
Konto

Villkor och anvisningar för försäljning

superior-hair.com - Villkor och anvisningar för försäljning Artikel 1: Inledning

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller uteslutande mellan företaget registrerat i Hongkongs företagsregister under nummer 2341780 certifikat 65807572-000-02-18-3 (nedan kallat "Vi") och varje person som besöker eller gör ett köp via www.superior-hair.com 

(nedan kallad "du").

Alla Internetanvändare kan konsultera de allmänna försäljningsvillkoren på www.superior-hair.com (nedan kallad "Webbplatsen"), på följande adress:

https://www.superior-hair.com/pages/conditions-dutilisation

Eftersom de allmänna försäljningsvillkoren kan komma att ändras, är de tillämpliga villkoren de som gäller på webbplatsen den dag då din beställning görs.

Vi kan när som helst ändra de allmänna försäljningsvillkoren. Du rekommenderas därför att regelbundet läsa den senaste versionen av de allmänna försäljningsvillkoren, som alltid finns tillgängliga på följande adress:

https://www.superior-hair.com/pages/conditions-dutilisation 


Artikel 2: Avtal

Du bekräftar att du har förmåga att ingå avtal enligt de villkor som beskrivs nedan, dvs. att du är myndig och inte står under förmyndarskap eller förvaltarskap. Du bekräftar att du har läst de allmänna försäljningsvillkoren innan du gör din beställning. Om du gör en beställning innebär det att du fullt ut och utan förbehåll godkänner de allmänna försäljningsvillkoren.

När du har gjort din beställning skickar vi dig ett e-postmeddelande med en bekräftelse på din beställning. Vi kommer också att informera dig när dina varor har skickats. För att säkerställa att du får dessa e-postmeddelanden, vänligen lägg till följande adress i din kontaktlista:

kontakt@överlägset-hår.com

Vi fullföljer din beställning så långt lagret räcker eller så långt lagret räcker hos våra leverantörer. När du gör din beställning informerar vi dig om tillgängligheten av de produkter du vill köpa på presentationssidan för varje produkt. Om det trots vår vaksamhet visar sig att produkterna inte är tillgängliga efter din beställning, kommer vi att informera dig via e-post och uppmana dig att annullera eller ändra din beställning. De uppgifter som registreras på webbplatsen utgör bevis för beställningen. De uppgifter som registreras av betalningssystemet utgör bevis för de finansiella transaktionerna.

Din beställning kommer att behandlas först när hela beloppet har betalats, och de leveranstider som gäller är de som gäller den dag då betalningen tas emot.Artikel 3: Priser

De priser som visas på webbplatsen anges i euro, exklusive leveransavgifter, kostnaden för att behandla din beställning och kostnaden för presentförpackning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra våra priser utan föregående meddelande.

Trots våra bästa ansträngningar är det möjligt att ett litet antal artiklar på vår webbplats innehåller ett prisfel. Du kan dock vara säker på att vi kontrollerar priserna när din vara skickas. Om det korrigerade priset är lägre än det pris som visas på webbplatsen kommer vi att tillämpa det lägre priset och skicka din vara till dig. Om det korrigerade priset är högre än det pris som visas på webbplatsen kommer vi att informera dig och annullera din beställning om du inte väljer att acceptera beställningen till det nya priset.

Om du beställer från ett annat land än Hongkong är du importör av den eller de berörda produkterna. Tullavgifter eller andra lokala skatter, importtullar eller statliga skatter kan tillkomma. Dessa rättigheter och summor omfattas inte av vårt ansvar. De kommer att ske på din bekostnad och är ditt enda ansvar, både vad gäller deklarationer och betalningar till behöriga myndigheter och organ i ditt land. Vi är inte skyldiga att kontrollera eller informera dig om tillämpliga tullar och skatter. Vi råder dig att kontrollera detta med dina lokala myndigheter.


Artikel 4: Betalning

Full betalning för din beställning måste göras när beställningen bekräftas. De belopp som betalas får inte vid något tillfälle betraktas som en deposition eller ett förskott.

Betalningen av dina inköp utförs:

- Med kreditkort
- Med PayPal

Du garanterar att du har nödvändig behörighet för att använda den valda betalningsmetoden när du registrerar din beställning.

Betalningar med check eller banköverföring accepteras inte.

Om du är sen med att betala priset har vi rätt att kräva dröjsmålsränta beräknad på grundval av gällande lagstadgad räntesats som tillämpas från och med dagen för betalningsuppmaningen.


Artikel 5: Leverans

Alla våra paket skickas inom 24/48 timmar från våra lager, utom på helger, då leveranstiden är 3 till 8 arbetsdagar. Vi erbjuder också förlust- och stöldförsäkring för att garantera din beställning under transport. Våra produkter skickas i överskyddade bubbelkuvert eller kartonger för optimalt skydd under transporten. 

Leverans sker till den adress som du angav när du gjorde din beställning. Leveranstiden varierar beroende på vilken transportör du har valt och anges i arbetsdagar, från vår eller vår leverantörs lokaler, för leverans i USA eller Europa. Din beställning kommer att skickas när vi har mottagit full betalning för din beställning. Denna leveranstid anges endast som en indikation. Om leveransen försenas med mer än 21 dagar kan du under alla omständigheter annullera din beställning inom 60 arbetsdagar.

I mycket sällsynta fall kan leveranstiderna överstiga 3 veckor, vilket beror på den rådande globala hälsokrisen och/eller fel hos transportören under transporten mellan länderna.

Kunden är skyldig att ha en brevlåda i enlighet med poststandarder som bär kundens namn och i gott skick för stängning. Superior Hair ansvarar inte för eventuell stöld från mottagarens brevlåda. Om paketet returneras till oss efter ett fel eller försummelse från din sida (adressfel, inget namn på brevlådan, det faktum att du inte hämtade paketet på postkontoret, ...), kommer kostnaden för att skicka om produkterna att vara ditt ansvar. Vi vill påpeka att dessa kostnader måste betalas före omleverans.

Vid leverans av en produkt som inte överensstämmer med din beställning, vänligen kontakta vår kundtjänst på följande adress:

contact@superior-hair.com

I detta fall kommer vi att byta ut produkten. Produkten måste returneras komplett och i sitt ursprungliga skick, och paketet får inte ha öppnats. Kostnaden för att returnera produkten ersätts mot uppvisande av inköpsbevis.

VÄNLIGEN NOTERA
Vänligen kontakta kundtjänst innan du returnerar någon produkt.

  

Artikel 6: Produktbeskrivning

Alla produkter som säljs på webbplatsen är nya. Varje produkt som erbjuds på webbplatsen är föremål för en detaljerad beskrivning i onlinekatalogen. Informationen är den som tillhandahålls av tillverkarna. Bilderna på produkterna, liksom deras beskrivningar, kanske inte exakt återspeglar produkternas egenskaper trots den omsorg som ägnas åt dessa detaljer. Vi kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för felaktiga uppgifter från tillverkarna.


Artikel 7: Returer

Av hygieniska skäl accepterar vi inte att använda produkter returneras. En retur anses vara berättigad endast om villkoren och instruktionerna från kundtjänsten respekteras. I samtliga fall, och som ett första steg, ber vi dig kontakta kundtjänst via e-post.

Du har rätt att returnera produkter som köpts online inom 14 dagar och begära återbetalning. Du ansvarar själv för kostnaden för att returnera varorna.

Villkor som ska respekteras:

a- Förlängningens och förpackningens skick
HYGIENETIKETTEN FÅR INTE VARA SÖNDERRIVEN ELLER BORTTAGEN.

Förpackningen som innehåller förlängningarna måste vara intakt. Håret måste vara i sitt ursprungliga skick. Det får inte ha varit utrullat, borstat eller ens använt. Halsbandet måste sitta på plats.

 

b - Lukta
Håret måste vara luktfritt. Lukt av parfym, behandling eller schampo gör att produkten inte kan returneras och/eller bytas ut.

c - Leverans
Returen måste ske i Kina efter att returvillkoren har validerats med teknisk support. Returkostnaderna är på kundens bekostnad. Eventuell förlust av paketet innan det anländer till våra lager kommer att ske på din bekostnad.

Innan du skickar din retur, vänligen kontakta kundtjänst: contact@superior-hair.com

Vid mottagandet av returen kommer återbetalningen att göras av kontoavdelningen inom 20 arbetsdagar.

  • Vid betalning med kreditkort kommer återbetalningen att krediteras det bankkonto som är kopplat till kortet.
  • Vid betalning med Paypal krediteras återbetalningen till det Paypal-konto som användes vid beställningstillfället.


Artikel 8: Garanti och service efter försäljning

Vi garanterar produkter som säljs genom standardutbyte mot samma nya produkt under en period av 12 månader. Vissa produkter omfattas också av en tillverkargaranti. Garantins varaktighet anges på produktbladet. Om det inte anges finns det ingen tillverkargaranti.
Eventuell retur av produkten under garantin måste vara föremål för vårt förhandsavtal. För att göra detta måste du kontakta vår kundtjänst via e-post på följande adress:

kontakt@superior-hair.com

Behandlingstiden för kundservice kan variera från 2 till 30 arbetsdagar beroende på produkten (tiden anges som en indikation). Du kommer att vara ansvarig för returfraktkostnader.

Varning: Alla produkter som returneras i dåligt skick, används eller utan originalförpackning kommer inte att återbetalas, produkten måste tas emot i nytt skick av våra tjänster.


Artikel 9: Ansvarsbegränsning

Vi frånsäger oss allt ansvar i händelse av att den levererade produkten inte överensstämmer med lagstiftningen i det land där leveransen sker, förutom Hongkong. Vi skall inte hållas ansvariga för underlåtenhet att fullgöra avtalet i händelse av lagerbrist eller otillgänglighet av produkten, force majeure, avbrott eller total eller partiell strejk, särskilt av posttjänster och transport- och/eller kommunikationsmedel. Vi kan inte hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador som kan uppstå till följd av köp av produkter. Vi kan inte hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador som kan uppstå till följd av köp av produkter. Vi kan inte hållas ansvariga för att det helt eller delvis är omöjligt att använda produkterna, särskilt på grund av att utrustningen inte är kompatibel, och det kan inte heller ge upphov till någon kompensation eller återbetalning.

Hypertextlänkar kan leda till andra webbplatser. Vi tar inte på oss något ansvar om innehållet på dessa webbplatser strider mot gällande lagar och förordningar.

I den utsträckning som tillåts enligt lag tillhandahåller vi www.överlägset-hår.com och dess innehåll på en "som det är" -basis. Vi gör inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om webbplatsen, dess drift eller dess innehåll. All information, inklusive information om tillgänglighet och överensstämmelse för produkter på webbplatsen, har inget avtalsvärde. Vidare varken förklarar eller garanterar vi att den information som är tillgänglig via webbplatsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

Vi kan inte i något fall hållas ansvariga gentemot någon person eller enhet för utebliven vinst, affärsförlust, förlust av data eller intäkter eller någon annan indirekt förlust eller skada som inte kunde förutses vid tidpunkten för användningen av webbplatsen eller ingåendet av försäljningsavtalet mellan dig och oss.

Vi kan under inga omständigheter hållas ansvariga för användningen av de objekt som finns till försäljning på denna webbplats eller för eventuella konsekvenser som uppstår därav. Användaren är ensam ansvarig för materialet och dess tillämpning. Det är användarens ansvar att se till att dennes handlingar följer gällande lagstiftning i det egna landet och inte orsakar skada för andra eller sig själv.


Artikel 10: Skydd av personuppgifter

Vi åtar oss att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter som vi har samlat in om dig kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet.

 

Artikel 11: Sekretesspolicy 

Ditt kundkonto (postadress, e-postadress, telefonnummer) och ditt lösenord är personlig och strikt konfidentiell information som inte får användas eller meddelas till tredje part. Du är ansvarig för tredje parts användning av ditt kundkonto, särskilt om du har gjort dig skyldig till vårdslöshet eller försummelse. Om du samtycker till att ta emot erbjudanden från våra partners kan du endast få dessa erbjudanden via e-post. Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsbrev eller ändra dina uppgifter genom att logga in på ditt personliga utrymme.


Artikel 12: Tillämplig lag och jurisdiktion

Detta avtal är underkastat gällande lag i Hong Kong.
Språket i detta avtal är franska.
I händelse av tvist skall domstolarna i Hong Kong ha exklusiv behörighet.


Artikel 13: Kundtjänst

För all information eller frågor kan du kontakta vår kundtjänst via e-post på denna adress:

kontakt@överlägset-hår.com


Artikel 14: Klagomål

Du kan kontakta oss per post genom att skriva till oss på följande adress:

HORA INTERNATIONAL LIMITED

ROOM 06, 13 A/F, SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CENTRE HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD TST, KL, HK

Du kan också kontakta oss via e-post på följande adress:

kontakt@överlägset-hår.com