Hoppa till innehåll
Chevron Chevron
Clips Chevron
Ringar Chevron
Keratin Chevron
Lim Chevron
Vävning Syntetiska peruker
Hästsvans - hästsvans Chevron
TILLBEHÖR Blogga FÖRSÄNDELSESPÅRNING Lägga märke till Centre d'aide (FAQ)
Konto

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Introduktion

Inför utvecklingen av nya kommunikationsverktyg är det nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt skyddet av integritet. Det är därför vi är engagerade i att respektera sekretessen för den personliga information vi samlar in.

Insamling av personlig information

Vi samlar in följande information:

namn
Förnamn
Adress
Postnummer
e-postadress
Telefonnummer / fax

Den personliga informationen vi samlar in samlas in genom formulär och tack vare den interaktivitet som fastställts mellan dig och vår webbplats. Vi använder också, som anges i nästa avsnitt, kontrollfiler och/eller tidningar för att samla information om dig.

Former och interaktivitet:

Din personliga information samlas in genom form, nämligen:

Webbplatsregistreringsformulär
Order från
Vi använder den information som således samlas in för följande ändamål:

Beställning
Kampanjinformation /
Din information samlas också in genom interaktivitet som kan fastställas mellan dig och vår webbplats enligt följande:

Vi använder den information som således samlas in för följande ändamål:
Korrespondens
Information eller för reklamerbjudanden


Personlig informationsdelning


Vi är engagerade i att inte marknadsföra den personliga informationen som samlas in. Men vi delar ibland denna information med tredje parter av följande skäl:

Konsumtionsprofil
Beställning
Annons
Om du inte vill att din personliga information ska kommuniceras till tredje parter kan du motsätta dig den vid samlingen eller när som helst efteråt, som nämnts i följande avsnitt.


Rätt till opposition och tillbakadragande


Vi är engagerade i att erbjuda dig rätt till opposition och tillbakadragande när det gäller din personliga information.
Oppositionens rätt kan förstås vara den möjlighet som erbjuds till internetanvändare att vägra att deras personliga information kommer att användas för vissa ändamål som nämns under samlingen.
Rätten till uttag kan förstås vara den möjlighet som erbjuds till internetanvändare att be om att deras personliga information inte längre kommer att inkluderas till exempel i en distributionslista.
För att kunna utöva dessa rättigheter kan du:
Kontakta oss efter inlägg:

Hora International Limited

 Rum 06, 13 A/F, South Tower, World Finance Center Harbor City, 17 Canton Road TST, KL, HK

Eller av webbplatsens kontaktformulär


Tillstånd att komma åt


Vi åtar oss att erkänna en rätt till tillgång och rättelse av de berörda personer som vill konsultera, ändra eller till och med skada informationen om dem.
Utövandet av denna rätt kommer att göras:
Per post till adressen:

Hora International Limited

 Rum 06, 13 A/F, South Tower, World Finance Center Harbor City, 17 Canton Road TST, KL, HK

Eller av webbplatsens kontaktformulär
Webbplatsavsnitt: https://www.1001extensions.com


säkerhet


Den personliga informationen vi samlar in hålls i en säker miljö. Människor som arbetar för oss är skyldiga att respektera konfidentialiteten i din information.
För att säkerställa säkerheten för din personliga information använder vi följande åtgärder:

SSL (Secure Sockets Layer) Protocol)
Access Management - Auktoriserad person
Nätverksövervakningsprogramvara
Datorbackup
Digital certifikatutveckling
Inloggningslösenord
Brandvägg (brandväggar)


Vi är engagerade i att upprätthålla en hög grad av sekretess genom att integrera de senaste tekniska innovationerna för att säkerställa konfidentialiteten i dina transaktioner. Eftersom ingen mekanism erbjuder maximal säkerhet är emellertid alltid en andel av risken när internet används för att överföra personlig information.


Märka


Våra åtaganden för att skydda personlig information uppfyller kraven i följande program:


Lagstiftning


Vi är engagerade i att respektera de lagstiftningsbestämmelser som anges inom ramen för PRC Hong Kong -lagen

Allmänna villkor för textmarknadsföring:
Vi använder en textmeddelandeplattform, som omfattas av följande villkor. Genom att välja vår marknadsföring av SMS och våra meddelanden accepterar du dessa villkor.
Genom att ange ditt telefonnummer i kassan och initialisera ett köp, genom att prenumerera på dig via vårt prenumerationsformulär eller ett nyckelord, samtycker du till att vi kan skicka dig aviseringar av SMS (för din beställning, inklusive påminnelser övergivna korg) och marknadsföringserbjudanden med text. Du erkänner att samtycke inte är ett villkor för något köp.
Ditt telefonnummer, ditt namn och din inköpsinformation kommer att delas med våra SMS "SMSBUMP INC, ett EU -företag med ett kontor i Sofia, Bulgarien, EU. Dessa uppgifter kommer att användas för att skicka målmarknadsföringsmeddelanden och aviseringar. När du skickar skickar Textmeddelandena, ditt telefonnummer skickas till en SMS -operatör för att leverera.
Om du vill avsluta prenumerationen på mottagandet av SMS och aviseringar av SMS, svara med stopp till alla mobilmeddelanden som skickas av oss eller använda länken för att avsluta prenumerationen som vi har tillhandahållit dig i ett av våra meddelanden. Du förstår och accepterar att andra uttagsmetoder, till exempel att använda alternativa ord eller förfrågningar, inte kommer att betraktas som ett rimligt sätt att dra sig tillbaka. Datemeddelanden och hastigheter kan tillämpas.
För eventuella frågor, skicka "Hjälp" till det nummer som du fick meddelandena från. Du kan också kontakta oss för mer information. Om du vill avsluta prenumerationen, följ ovanstående procedurer